HUISREGELS

Dit zijn de huisregels van Hotel Casa Amsterdam. We verzoeken je vriendelijk deze huisregels te respecteren. Wanneer deze huisregels niet worden nageleefd, behoud het personeel zich het recht om de hotelgast de toegang tot het hotel te ontzeggen. Indien de hotelgast medewerking weigert, wordt de politie ingeschakeld. Met het accepteren van de algemene voorwaarden van de reservering gaat de hotelgast akkoord met het naleven van deze huisregels.

Bovenal wensen we je een fijn verblijf bij Hotel Casa Amsterdam!

 • Alle hotelgasten worden geacht zich te gedragen volgens de Nederlandse Wetgeving
 • Alle hotelgasten worden geacht aanwijzingen van het personeel op te volgen
 • Wapens zijn niet toegestaan in het hotel
 • Softdrugs, harddrugs, lachgas en roken zijn verboden in het hotel
 • Ongewenste intimiteiten, agressie en racisme worden niet getolereerd
 • Alle hotelgasten zijn verantwoordelijk voor de bezoekers die zij uitnodigen op hun kamer en daarmee voor het gedrag van deze bezoeker(s)
 • Alle betalingen in het hotel worden voldaan met creditcard of pinbetaling
 • Wanneer de hotelgast de reservering heeft betaald zonder creditcard wordt er bij check-in om €100,00 borg gevraagd. Dit bedrag dient de gast met creditcard of pinbetaling te voldoen
 • Bij de volgende situaties wordt er €100,00 boete opgelegd aan de gasten die in de kamer verblijven:
  – Roken in de kamer (incl. wiet/e-sigaret);
  – Het activeren van een brandmelder, bij geen brand;
  – Schade door ongeluk of vernieling;
  – Ernstig vervuild achterlaten van de kamer.Indien één van bovenstaande situaties is toegedaan door een bezoeker van de hotelgast, blijft de hotelgast verantwoordelijk voor het betalen van de boete. De kosten van de boete worden direct voldaan bij de receptie van het hotel. Wanneer de hotelgast op dat moment de boete niet kan betalen en de reservering gegarandeerd is met een creditcard, wordt deze kaart gebruikt om de boete te voldoen.
 • Iedere hotelgast dient gepaste kleding en schoenen te dragen in openbare ruimtes van het hotel
 • Bij check-in is het tonen van geldige legitimatie verplicht voor hotelgasten. Op ieder ander moment tijdens het verblijf behoudt Hotel Casa zich het recht de bezoekers van het hotel te vragen zich te legitimeren
 • Het is niet toegestaan om geluidsoverlast in en rondom het hotel te veroorzaken
 • Hotel Casa Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren voorwerpen van hotelgasten